Výši cestovních náhrad upravuje vyhláška č. 398/2023 Sb.. Pro rok 2024 aktualizovala sazby stravného a náhrady za použití soukromého automobilu při pracovních cestách. Obecně si zaměstnanci polepšili, protože jim budou muset firmy proplatit vyšší částky na stravném.

Zvýšení částky se týká také užívání silničního vozidla, pokud pro své pracovní cesty využívají zaměstnanci vlastní automobil nebo motorku.

„Zaměstnanci, který je vyslán na pracovní cestu a využívá přitom jiné vozidlo než to zaměstnavatele, náleží náhrada za opotřebení vozidla. U jednostopých a tříkolových vozidel to je nově 1,5 koruny za ujetý kilometr místo 1,4 koruny a u osobního vozidla vzrostla částka z 5,2 na 5,6 koruny za kilometr jízdy,“ říká manažerka společnosti Crowe Ivana Brancuzká.

Co jsou cestovní náhrady? Podívejte:

| Video: Youtube

Kolik dostanete za spotřebu

Při výpočtu částky, kolik peněz zaměstnavatel vyplatí za spotřebovaný benzin nebo naftu, se postupuje následujícím způsobem. U náhrad pohonných hmot se vynásobí cena pohonných hmot a spotřeba vozidla. Svou roli hraje samozřejmě počet ujetých kilometrů. Zaměstnanec prokáže náklady dokladem o nákupu, který dokládá souvislost s pracovní cestou. Existuje-li více dokladů, použije se k výpočtu aritmetický průměr.

Jestliže zaměstnanec cenu pohonných hmot takto neprokáže, použije zaměstnavatel průměrnou cenu pohonných hmot, která je daná vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Průměrné ceny pohonných hmot dané ministerskou vyhláškou:

  • benzin 95 – 38,20 Kč za litr,
  • benzin 98 – 42,60 Kč za litr,
  • nafta – 38,70 Kč za litr 
  • elektřina – 7,70 Kč za kWh.

Spotřeba pohonných hmot se vypočítává z údajů o spotřebě v technickém průkazu vozidla, který je zaměstnanec povinen předložit zaměstnavateli.

Někteří řidiči je proklínají, jiní na ně nedají dopustit. Bezpečnostní pásy:

„Pokud technický průkaz hodnotu neobsahuje, lze spotřebu prokázat i technickým průkazem vozidla stejného typu se stejným objemem válců. Použije se hodnota čísla pro kombinovaný provoz nebo aritmetický průměr uvedený v průkazu,“ radí Ivana Brancuzká.

Sazby stravného

Změny se v letošním roce dočkaly také sazby stravného pro tuzemské i zahraniční cesty. Za každý pracovní den cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné v závislosti na její délce následovně: 140 až 166 korun při pracovní cestě v délce 5-12 hodin, 212 až 256 korun při pracovní cestě v délce 12-18 hodin a 333 až 398 korun při pracovní cestě delší než 18 hodin. Pokud vás zajímá výše zahraničního stravného, naleznete ji ve vyhlášce pod číslem 341/2023 Sb.