Pro tuto oranžérii byla určena také řada soch Giovanni Giulianiho a Ignáce Lengelacha rozmístěných v ideových celcích a znázorňujících vesměs mytologické bytosti a alegorie.V průběhu staletí prošel park přeměnami. V sedmdesátých letech 20. století se dočkal velkorysé rekonstrukce, která vycházela mimo jiné z projektu z roku 1774 a vrátila mu jeho někdejší barokní podobu.

Obnovený zámecký park byl otevřen u příležitosti konání sympozia UNESCO o barokních zahradách, jež se konalo v září 1977. K parku patří také golfové hřiště, zahradnictví, skleníky a Panská školka,  kde se pěstovaly sazenice pro park i polesí Kouniců.

Město postupně opravuje sochy a nechalo dosadit stromy.