Žák 3. ročníku oboru instalatér Michal Krupica této možnosti využil a pokračoval dobrovolně v odborném výcviku, který dělal pod dohledem majitele instalatérské firmy pana Milana Říhy z Ivanovic na Hané. Odborný výcvik probíhal při realizaci zakázky rekonstrukce bytového domu a prodejny v Kojetíně. Součástí zakázky byly kompletní rozvody vody, odpady, topení a instalatérské práce ve čtyřech koupelnách rekonstruovaného domu. Odborné vzdělávání žáků učňovských oborů je bez praxe obtížné, pokud ale žák projevuje zájem, může se vzdělávat a profesně růst i nad rámec svých školních povinností.

Jak uvádí Michal: „Chodil jsem dobrovolně, protože letos budu dělat závěrečné zkoušky a pan Říha mi nedával jenom praxi, ale i něco z teorie, takže mě na závěrečné zkoušky připravoval i co se teorie týče a taky samozřejmě jsem to měl formou brigády, takže jsem si i něco přivydělal.“ Kromě rozvoje odborných znalostí a dovedností hraje odborná praxe nezastupitelnou roli také při získání řemeslné zručnosti a jistoty. Michal k tomu dodává: „Tak určitě je to lepší v tom, že získáte víc zkušeností, víc se naučíte a když jste sami, tak vás nerozptylují spolužáci a vy se pak naplno soustředíte. Nejvíc jsem hrdý na topení, kde jsem celé patro udělal sám.“ Nutno dodat, že kromě dobrovolného odborného výcviku si tento žák zároveň plnil všechny povinnosti plynoucí z distanční výuky teoretických předmětů.

Učebna výtvarné výchovy s novým osvětlením.
FOTO: Speciální osvětlení pomáhá žákům v Bučovicích se soustředěním

Od listopadu 2020 do konce dubna 2021 odpracoval pod odborným dohledem 311 hodin a jak hodnotí zaměstnavatel, pan Říha: „Michal je ve svém věku na velice dobré profesní úrovni.“ Příklad tohoto žáka ukazuje, že když se chce, tak je možná praxe i v období distanční výuky. Předpokladem je iniciativa a ochota docházet na praxi i v situaci, kdy to není povinné. Stačí, když si žáci uvědomí, že cílem odborné praxe je rozvoj a zlepšení odborných dovedností jich samotných, nikoliv pouhé splnění školních povinností. Odborná praxe v reálném prostředí není možná bez ochotných zástupců z řad zaměstnavatelů, kteří jsou ochotni podílet se na rozvoji mladé generace řemeslníků. Jsme rádi, že s takovými zaměstnavateli, jako je pan Milan Říha z Ivanovic na Hané, můžeme spolupracovat.

Motivaci ke spolupráci s naší školou vyjadřuje pan Říha těmito slovy: „Chtěl bych, aby kolem mě byla spousta výborných kolegů a kvalitních řemeslníků. Snažím se o to, aby ode mě odešel "chlap", který umí udělat rozvody vody, odpadů a topení v bytě nebo rodinném domě. A co víc, nutím je, aby se naučili tyto věci i opravovat.“ Panu Říhovi bychom tímto chtěli poděkovat za ochotu, se kterou se rok co rok ujímá našich žáků, aby je uvedl do světa instalatérského řemesla. Michalovi přejeme zdárný průběh závěrečných zkoušek a věříme, že s jeho pílí a zodpovědným přístupem bude mít úspěchy i ve svém dalším studijním a profesním životě.

Hana Křivdová

SOŠ a SOU Vyškov