Vytvářeli jsme seznam dlouhodobých i nových dobrovolníků, kteří měli chuť a odvahu být pomocí v uplynulých dnech. Pro dobrovolníky byl vytvořený manuál, jak pomáhat - bezpečně, bezkontaktně a při tom laskavě. První měsíc jsme naplňovaly poptávku především po rouškách a dobrovolníci také pomáhali s roznosem informačních letáků u nákupních center v Brně, Vyškově či Kyjově.


Přibývalo osob, kteří potřebovali nakoupit, donést léky, doprovodit k lékaři. Několik seniorů vítalo možnost pravidelné donášky obědů. Senioři začali v druhé polovině nouzového stavu pociťovat samotu a izolaci, byli vděční za možnost telefonického kontaktu s našimi dobrovolníky. Pomoc přicházela tam, kde byla potřeba. To vše se mohlo uskutečnit díky obrovskému nasazení pětičlenného týmu ADRA Brno a Vyškov, díky neskutečné ochotě dobrovolníků při veškeré koronapomoci a díky štědrosti dárců a podporovatelů. Vše spojovala lidskost s velkým L.

KRISTÝNA GILLÍKOVÁ