MINIVELETRH POVOLÁNÍ. Ve SC Bonaparte se v úterý 22. března uskutečnil pro žáky sedmých a osmých ročníků základních škol Slavkovska miniVeletrh povolání. Naše škola se prezentovala napříč všemi obory, které nabízí. Společně tak naši studenti a učitelé zapojili žáky do míchání nápojů, zdobení lízátek, smyslového ochutnávání surovin, jízdy na autotrenažéru. Tradičně byl také představen sportovní vůz Kaipan vytvořený žáky 1. a 2. ročníků pod vedením učitele odborného výcviku, nebo různé způsoby práce se dřevem. Žáci základních škol se při volbě povolání často rozhodují spíše podle popularity oboru, proto jsme se snažili jim budoucí profese blíže přiblížit.

Studenti slavkovské školy zavítali do brněnské restaurace Element.
Element v Brně a exkurze. Studenti ze Slavkova nahlédli za bar i do kuchyně

PORADENSTVÍ. Jako každým rokem, i letos probíhají na naší škole v měsíci březnu workshopy ÚP Vyškov - skupinové poradenství pro studenty koncových ročníků pod vedením Ing. Novotného, který předal spoustu dobrých rad a informací. Děkujeme za přínosnou spolupráci.

P. Horáková a D. Hortová

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna