Ve spolupráci s Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově jsme v pátek 2. prosince pozvali žáky 4. třídy Základní školy Nádražní 5 ve Vyškově a všechny ukrajinské děti z prvního stupně této školy na představení této knihy.

Celkem 30 žáků se pomocí hudebně-výtvarného pásma seznámilo s jednou z bajek, poznali krásu českého i ukrajinského jazyka a na závěr si všichni knížku odnesli domů. Ukrajinské děti si v ní mohou trénovat český jazyk a české děti si mohou předčítat pohádky například před spaním.

Děkujeme Nataliji Fedikiv, která celý program v českém a ukrajinském jazyce připravila.

Knihu Bajky a pohádky z lesů a luk si můžete také vypůjčit v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově.

Jitka Švejnohová, Charita Vyškov