V jejich průběhu se osobně setkali s bankéři, kteří je kreativní formou provedli aktuálními tématy, společně diskutovali o tom, jak se bezpečně pohybovat v on-line prostředí a jak co nejlépe spravovat vlastní finance. Více o projektu, jehož cílem je osvěta a edukace mladých lidí v oblasti financí a snaha o vyzdvižení důležitosti výuky finanční gramotnosti na školách, je na webu projektu Bankéři do škol.

DANIELA HORTOVÁ

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna