Po kratší odmlce se v pátek 26. listopadu konala mezinárodní soutěž Best in English, která dává prostor studentům z celého světa vyzkoušet si své znalosti a dovednosti v anglickém jazyce. V letošním roce přijalo tuto výzvu také šestadvacet žáků naší školy, a to napříč obory. Získali představu, jak vypadá taková mezinárodní zkouška, odhalili své silné stránky, ale dostali také zpětnou vazbu, na čem je potřeba ještě zapracovat.

V. Hirt