Začněme nahlédnutím do zápisu v obecní kronice:  "V roce 1970 přišly i dny neradostné. Po celém území státu se rozšířila chřipková epidemie, která zasáhla i naši obec. Mimo to napadlo velké množství sněhu. Sníh ležel až do dubna 1970 a v květnu padal nový sníh. V lese způsobil mnoho polomů. Celý rok byl zamračený a deštivý. Polní práce byly značně opožděny a vyrostlé kultury byly z velké části zničeny v letních bouřích a krupobitím.    Dne 28. srpna 1970 se nad krajem strhla bouře, která neměla v obci pamětníka. Trvala od 11.30 do 15.00 hodin. Po celou dobu bez ustání velmi hustě pršelo, takže voda v několika minutách stála na polích, jako by pole byla jedinou hladinou rybníka. Pak se voda dala do pohybu a brala vše, co jí přišlo do cesty. Vzala sebou i hráz rybníka mezi Těchovem a Obůrkou, zatopila budovu určenou dříve za družstevní prádelnu a utopila dobytek nájemníků žijících v prádelně. (kozy, slepice, králíci). Voda brala s sebou i půdu a stromy na svazích, zničila některé úseky silnic a zatarasila v několika místech silnici spojující Blansko-Skalní mlýn – Sloup. Provoz na této silnici byl zastaven na 14 dnů. Komise Okresního národního výboru Blansko odhadla škody jen v katastru naší obce na více než jeden milion korun."

   Velké škody vznikly i na majetku občanů, v chatové oblasti na Žižlavicích, naproti Zvěřinově hájence, kdy velká voda přetekla přes silnici v zatáčce a přes pole „pod hájíčkem“ si našla cestu do chatové osady, nánosem potrhala ploty, vnikla i do chat. Opakování padesátileté vody a případným škodám v této oblasti snad zabrání budovaný „rybník“ a jeho hráz.     Tento rok byl i složitý pro řízení obce, neboť v lednu zemřel tajemník Místního národního výboru (MNV) Těchov Otto Musil a v červnu se vzdal funkce předsedy MNV pan Stanislav Přibyl. Za zemřelého tajemníka nastoupil Josef Vylášek (nejmladší tajemník na okrese) a předsedu MNV se uvolil vykonávat Karel Nesrsta.

   Práce, která před Místím národním výborem stála byla veliká. Bylo nutno dokončit výstavbu kulturního domu na Těchově, zahájit stavbu vodovodu, opravit škody na silnicích a znovu vybudovat hráz rybníka. Plánovaná hodnota akcí byla následující:

Kulturní dům 750 tisíc korun
Vodovod – 2,5 milionu korun
Rybník – 170 tisíc korun
Silnice 750 tisíc korun

      Díky ochotě a obětavosti občanů se práce v obci nezastavily, naopak právě tehdy započalo bez nadsázky nejplodnější období v budování obce, které pokračovalo i po volbách v listopadu 1971. Byly například ustanoveny pracovní skupiny po osmi až dvacnácti lidech, kteří po své pracovní době pracovali průměrně 3,5 hodiny.

   V následujícím roce 1971 po opravě hráze byl rybník v lokalitě Na Lopatě upraven jako koupaliště, za 28 tis. Kčs  tam byly usazeny betonové panely, dno rybniíka bylo vysypáno štěrkem a pískem.    V roce 1972 koupaliště sloužilo lidem z Těchova a Obůrky, zejména si je oblíbili maminky s dětmi. (Po integraci Těchova do Blanska skončil rybník v majetku soukromé osoby.

    Podobné přírodní kalamity jako byla povodeň  v Těchově se vyskytují i jinde, napříkad v blízké obci Sloup psaly Brněnské noviny v dubnu 1909, celkem podle odborníků Sloup zasáhly od roku 1830 povodně patnáctkrát.

JOSEF VYLÁŠEK