„Loňským festivalem na náměstí Svobody prošlo na osm tisíc lidí, a to nás utvrzuje ve smyslu vytrvat v naší práci. Druhou vlnu šíření koronaviru bereme se vší vážností, ale představa zrušení oslav 17. listopadu nepřipadá v úvahu,“ říká hlavní koordinátor Brněnského sedmnáctého Stanislav Čaban, student Janáčkovy akademie múzických umění. „Letos se proto vše odehraje převážně na našem webu. Rádi bychom ale pro obyvatele Brna vyzdobili náměstí Svobody a za dodržení všech hygienických opatření a bezpečnostních rozestupů chceme v yzvat nejen studenty, aby na místě zapalovali svíčky a kladli věnce.“

Další ze zakladatelů akce, student Masarykovy univerzity Karel Doleček, dodává: „Sametovou revoluci jsme sice nezažili, ale o to víc je pro nás důležité ji připomínat a dávat prostor lidem, kteří v listopadu 89 byli při to m. Také nás těší vzrůstající aktivita a zájem mladých lidí o tato témata.“


Brněnský sedmnáctý vznikl v roce 2017, od té doby se však výrazně rozvinul. Z krátké odpolední pietní akce se postupem času stal kulturní festival, který kráčí ve šlépějích předchozích ročníků a dál šíří ideje, na kterých byl postaven. Kromě připomínky kulatého výročí událostí let 1989 a 1939 byla cílem loňského ročníku oslava svobody a demokracie, kterou naše země díky listopadu 1989 nabyla, ale také podpora rozvoje občanské společnosti, zejména aktivit studentů v této oblasti.
Kromě studentů JAMU a MUNI se na festivalu podílí též studenti Mendelovy univerzity, Vysokého učení technického, Veterinární univerzity a Univerzity Obrany.

Stanislav Čaban