Po úvodním přivítání a seznámení s historií Rychty se holky rozdělily do pěti skupin a nafasovaly „loveckou“ výstroj a výzbroj. Pak vyrazily lovit bezobratlé, které po jejich uřčení pochopitelně vrátily do přírody.

První lokalitou byl nedaleký rybník, kde se povedlo ulovit velké množství „vodních potvůrek“, ty pak pomocí určovacích klíčů určily. Studentky ulovily larvy bezobratlého hmyzu, několik znakoplavek, potápníků, bruslařek a dokonce i svléknutou larvu vážky. Druhou lokalitou byla louka. Zde se podařilo ulovit velké množství okřídleného bezobratlého hmyzu, který pak také určovaly pomocí klíčů.

Celá akce proběhla v naprosté pohodě a po celou dobu panovala výborná nálada. Holky byly ukázněné a pracovité jako včeličky.

 R. Vaňura

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna