Cílem je zaručit, že zkoušky budou obsahovat skutečně to nejpodstatnější v daném oboru a zároveň pomohou k úspěšnému uplatnění v praxi. Jednotná závěrečná zkouška se skládá z dvanácti stanovišť, které musí každý žák absolvovat. Distanční výuka sice přípravu na zkoušky časově velmi ovlivnila, přesto žáci dané úkoly plnili, jak nejlépe mohli, a zkoušku odbornosti zvládli. Písemná zkouška byla v letošním roce z důvodu pandemie zrušená. V následujícím týdnu se konala ústní zkouška, po které bylo naplánované slavnostní předávání výučních listů na zámku ve Slavkově u Brna.

P. Orbán

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna