Pátek 30.dubna byl pro nás v logopedické třídě MŠ Bučovice kouzelný. Natěšené děti přišly do školky s kostýmy čarodějů a čarodějnic. Po představení všech účastníků našeho sletu, jsme si vyrobily kouzelnické klobouky a přinesená trička jsme si ozdobily zakroucenými hady, chlupatými pavouky, nalepovacími netopýry a černými kočkami. V převlecích jsme si zatančily a zkoušely zábavně uklidit naše chaloupky od pavučin, pavouků a smetí. Zahrály jsme si pohybovou hru s košťaty, která nápaditě vyrobili do školky rodiče s dětmi.

Ve společné logopedické chvilce jsme se naučily přemísťovací zaříkávadlo:

Čáry, máry, čáry, máry,

vznes se koště, láry, fáry.

Kluci, holky, čarodky,

lítaj tam a zas zpátky.

A program našeho kouzelného dne pokračoval na školní zahradě. Čarodějnice házely koště do kruhu a míchaly kouzelné lektvary z materiálů připravených i přírodních. V poledne jsme všem účastníků sletu slavnostně předaly letecký průkaz na raketovou rychlost koštěte, sladkou odměnu od paní ředitelky a omalovánky. Krásné dopoledne jsme zakončili úvahou nad tím, co by naše kouzelné lektvary zázračně hojily. Všechny děti se shodly, že právě jejich lektvar by vyléčil koronavirus.

SYLVA SIGMUNDOVÁ

za kolektiv MŠ Bučovice