Za 12 let bylo předáno 240 zlatých plaket žákům ze 102 středních odborných škol napříč celou republikou a ze všech krajů ČR. Již podruhé stanul na místě nejvyšším náš truhlář Jakub Neubauer, který čekal kvůli pandemii celý rok na to, až bude moci převzít památeční plaketu a ocenění.

Vzhledem k právě probíhajícím praktickým zkouškám truhlářů byla jediným další zástupcem ředitelka školy. Mistru republiky oboru truhlář 2020 a všem, kteří se podíleli na úspěchu, patří velký obdiv a upřímné díky.

Věříme, že XIV. ročník Přehlídky bude vyhlášen a všechny soutěže odborných dovedností nám představí nové laureáty.

Vladimíra Kulhánková

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna