Začneme-li od našich nejmenších, jednou ze základních povinností dětí do osmnácti let je povinnost nosit za jízdy řádně nasazenou a připevněnou přilbu. Je s podivem, kolik dětí pustí jejich rodiče na cestu bez této základní ochranné pomůcky. Další povinností je doprovodit dítě mladší deseti let osobou starší patnásti let při jízdě na silnici.

Základní povinností je jezdit při pravém okraji komunikace, v žádném případě nejezdit po chodníku (což neplatí pro děti mladší 10 let) a je zakázáno vézt jakýkoliv předmět, který by znesnadňoval řízení jízdního kola.

A jak má vypadat povinná výbava jízdního kola? V povinné výbavě jízdního kola musí být dvě na sobě nezávislé účinné brzdy, přední odrazka bílé barvy, zadní odrazka červené barvy, oranžové odrazky na obou stranách pedálů a na paprscích kol, zaslepení konců řídítek (zátkami, rukojetěmi), zakončení ovládacích páček musí být obaleny materiálem pohlcujícím energii.

Při jízdě za snížené viditelnosti, kdy je silnice dostatečně a souvisle osvětlená, může cyklista použít vzadu svítící či blikající červené světlo a vpředu svítící či blikající bílé světlo. Pokud dostatečné osvětlení silnice neí,  je cyklista povinen mít vepředu svítilnu bílé barvy (se samostatným zdrojem – dynamo, baterie), osvětlující komunikaci a samozřejmě vzadu svítící či blikající červené světlo.

V této souvislosti je potřeba si uvědomit, že při nedodržení některé ze zásad a povinností při jízdě na jízdním kole ohrožujeme nejen ostatní účastníky provozu, ale především své zdraví a zdraví našich dětí.

ALEŠ KONÝVKA