Během této akce se návštěvníci mohli dozvědět mnoho zajímavých informací o období adventu. Žáci je seznámili s různými vánočními zvyky a tradicemi a své vystoupení zpestřili zpěvem rorátní písně a tříkrálové koledy. Prostřednictvím jejich kostýmů ožily různé postavy spjaté s adventním obdobím, např. sv. Mikuláš, sv. Barbora či sv. Lucie.

Pokud Vám tato jedinečná akce unikla, nesmutněte, neboť i v příštím roce si členové dějepisného kroužku připraví i další komentované prohlídky.

Renáta Holubová