Hlavním iniciátorem kampaně byla FN Brno a současně Krizové centrum pro Jihomoravský kraj a kraj Vysočina jejichž snahou je zvyšování povědomí o bezpříspěvkovém dárcovství krve.

Na Hematologicko-transfúzním oddělení vyškovské nemocnice si nechalo v tento den odebrat krev sedm policistů a z nich dva patřili k prvodárcům. Získat někoho nového je velmi cenné a vážíme si každého, kdo se pro dárcovství rozhodne. Dále přišli dva hasiči, tři zdravotníci a deset dalších dobrovolníků jiných profesí. Pro tento den jsme současně oslovili dárce s krevní skupinou 0 Rh negativní, kterou jsme potřebovali doplnit pro naše pacienty.

Všem děkujeme za nezištný projev lidskosti a občanské sounáležitosti.

Standardním odběrovým dnem je u nás středa a zde přichází vždy kolem stovky dobrovolných dárců. Díky nim máme aktuálně zastoupeny všechny potřebné krevní skupiny.

Šárka Urbánková, autorka je mluvčí Nemocnice Vyškov, děkujeme za příspěvek