Pochodní byl zapálen olympijský oheň, mladí sportovci si přinesli olympijskou vlajku a zazněly sliby sportovců i rozhodčích. Hry to byly netradiční, disciplíny měly děti pobavit a zpestřit blížící se konec prázdnin. Každý sportovec byl odměněna olympijskou medailí, diplomem a drobným dárkem. Poděkování patří všem organizátorům a paní Lence Vanderkové, majitelce plavecké školy ve Vyškově, za zapůjčení sportovního náčiní na vodní disciplíny. Akce se vydařila, odměnou pro pořadatele byly usměvavé a spokojené děti.

Lenka Záleská