Celý program se přesunul do vážanské Sokolovny, která se ukázala jako velmi vhodným místem pro konání takovéto akce. Děti byly úžasné a paní učitelky jim byly neustále nápomocny. Program sklidil veliké ovace. Myslím, že došlo i na nějakou tu slzu. A odměna byla nejen sladká, v podobě ovoce s čokoládou, buchet a koláčků, ale i "hodnotná".

Vyškovský senátor a místostarosta Ivo Bárek.
O Senát se na Vyškovsku utkají nováčci i matadoři.Post obhajuje Ivo Bárek

Budoucí prvňáčci byli vybaveni do školy potřebami, které ocení nejen oni, ale i my, rodiče. A velkou radost měli i z krásných tašek na tělocvik s logem školky, které jim budou ještě dlouho připomínat jejich čas strávený ve školce. Na tomto místě patří poděkování obecnímu úřadu ve Vážanech nad Litavou, paním učitelkám z MŠ Vážka ve Vážanech nad Litavou, rodičům, ale především našim dětem za krásný čas, který jsme s nimi mohli strávit a podělit se o jejich radost, ale i trochu té nostalgie.

Něco končí, ale zároveň i něco nového začíná. Popřeji dětem, ale i jejich rodičům krásné prázdniny a především dobrý start v září, kdy začne nová etapa života našich předškoláků. Děti, vykročte do školy pravou nohou!

ALENA STŘÍBRNÁ