"Lidská touha po informacích zůstává stejná napříč stoletími. Co se mění je způsob šíření informací. To co dnes poskytují sociální sítě, noviny či televize, lidé dřív získávali z kramářských písní," uvedla kurátorka výstavy Jana Poláková. Zájemci si nově mohou prohlédnout v Dietrichsteinském paláci Moravského zemského muzea.

Výstava s názvem Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou se věnuje kramářským tiskům z několika úhlů pohledu.

Návštěvníci se dozví o jejich historii, funkci, hudební stránce i způsobu předávání a přebírání širokými společenskými vrstvami. Najdou si však i předměty související s kramářstvím či tehdejší dobou. Prohlédnou si takzvané morytáty, což byly děsivé příběhy vznikající na základě skutečných událostí. Ty šokovaly drastickými popisy událostí a měly nést poučení.

Výstava vznikla jako výstup z projektu Ministerstva kultury České republiky, která se věnovala kramářskému tisku v brněnském historickém fondu. Na výstavě se podílela i Moravská zemská knihovna, která je majitelem kramářských výtisků.

MAGDA DUHONSKÁ