Dále se naši výletnici přesunuli k židovské synagoze, kde je čekala menší exkurze. Jako předposlední a nejzajímavější destinací výletu byla zřícenina kláštera Rosa Coeli.

Žáci mohli vystoupat po točivých schodech věže a podívat se na zříceninu z vrchu. Výlet zakončili návštěvou židovského hřbitova, kde mohli najít asi patnáct set náhrobků.