Základním pravidlem návštěv od 25. 5. 2020 je telefonické objednání termínu návštěvy předtím, než se k nám vypravíte. Dbejte, prosím, tohoto pravidla - neobjednaným návštěvníkům návštěvu neumožníme. Mějte na paměti, že čas návštěvy je omezený na půl hodiny a je omezený také počet návštěvníků. Je třeba vyplnit čestné prohlášení a také vám při příchodu změříme teplotu.

Všechny další pokyny k průběhu a organizaci návštěv najdete na webových stránkách organizace.

Již se na Vás těšíme.

MARCELA PREISOVÁ

vedoucí sociálního úseku

Domov pro seniory Vyškov