Generál Řehka zdůraznil, že žádná armáda se neobejde bez záloh a ani naše země není výjimkou. „Aktivní záloha je nejlépe připravenou k doplňování v době míru, za stavu ohrožení státu a za válečného stavu. Je jedinou zálohou, kterou může vláda povolat v případě náhlých krizí. Proto jí věnujeme stejnou pozornost jako přípravě vojáků z povolání,“ připomněl generál.
 
Poděkoval zaměstnavatelům za nepřímý, ale velmi významný podíl na obranyschopnosti našeho státu a zmínil, jak je těžké zaměstnávat záložníka kvůli jeho služebním povinnostem. „Dlouhodobě se ukazuje, že právě vaše porozumění této oblasti je klíčové. Sehrává totiž zásadní úlohu v rozhodovacím procesu pro vstup do aktivní zálohy. Ujišťuji vás také, že si plně uvědomuji různé personální a provozní těžkosti, které váš vstřícný postoj mohou provázet. O to více si cením vašeho přístupu“, uzavřel Řehka.

Výjimečná podívaná. Z Břeclavska byly vidět daleké Alpy
Výjimečná podívaná. Z jižní Moravy byly vidět daleké Alpy

Firmám ukládá zákon povinnost umožnit vojákům Aktivní zálohy OS ČR účast na vojenském cvičení a při operačním nasazení. Dle současné platné legislativy je zaměstnavatelům poskytnuta finanční podpora.  Kromě finanční podpory patří mezi výhody pro zaměstnavatele i vyšší fyzická zdatnost příslušníků Aktivních záloh, trestní bezúhonnost, spolehlivost a naplňování morálních hodnot.


Během programu si mohli zaměstnavatelé prohlédnout techniku a vybavení pozemních a vzdušných sil Armády ČR a navštívit výcvikové trenažéry Vojenské akademie Vyškov.

• Počet vojáků zařazených do Aktivní zálohy Ozbrojených sil ČR k 1. říjnu 2023 je 4 275, žen je z tohoto počtu 460. Vojáci aktivní zálohy jsou zařazeni u 55 vojenských útvarů a zařízení.

• V souladu se změnou branné legislativy se například vojákům AZ vyplácí náborový příspěvek, který činí 2.500 Kč Kč za měsíc. Dále může voják AZ, který byl zvonu zařazen do aktivní zálohy, získat stabilizační příspěvek 2 000 Kč měsîčně a je mu vyplacen jednorázově za celou délku závazku. Rovněž si muže polepšit ohledně roční odměny, která činí  18 000 Kč a získat k ni dalších 9 000 Kč nebo 6 000 Kč, pokud jeho služební hodnocení bude výtečné nebo velmi dobré.

• Další finanční podpora se týká zaměstnavatelů. Ti můžou získat finanční kompenzaci, i pokud jejich zaměstnanec absolvuje dobrovolné vojenské cvičení.