Ze strany Sociálních služeb Vyškov se o organizaci a možnost uspořádání velkou měrou zasloužily paní ředitelka Dana Indráková,  Marcela Preissová a vedoucí Technického oddělení paní Alena Janušová. V neposlední řadě je třeba zmínit neopomenutelnou obětavost ošetřujícího personálu, který všechny klienty přivezl na místo konání.

O jedinečný hudební doprovod se postaral Dalimil Ševčík. Byl to on, kdo svým uměním a zpěvem dokázal vykouzlit na tvářích všech přítomných úsměv a touhu zazpívat si s čarovným hlasem akordeonu.

Od našeho clubu dostali klienti květinu jako projev vděčnosti za to, že dokázali překonat odloučení od svých blízkých po celou dobu karantény a museli navíc snášet nejrůznější omezení.

Poděkování patří rovněž ošetřujícímu personálu, který svým osobním nasazením a empatickým přístupem ulehčoval všem čas strávený bez rodiny a blízkých. 

LUDVÍK PETRILÁK