Některé studenty oslovily rozsáhlé expozice v Zwingeru, jiní možná dali přednost Mildensteinu, kostelu sv. Mikuláše nebo třeba Moritzburgu, jenž je nám dobře znám z oblíbené české pohádky Tři oříšky pro Popelku. Navštívili jsme také památník Völkerschlachtdenkmal a muzeum moderní historie.

Děkujeme vedení naší školy, že nám umožnilo strávit pět nezapomenutelných dní v Sasku, vedení partnerské školy a představitelům města Döbeln za vřelé přijetí. Poděkování patří také vedení vyškovské radnice za podporu, firmě Smutník za sponzorský dar a Spolku Gymnázia a SOŠZE Vyškov za finanční příspěvek na cestu do Döbelnu.

Autorka příspěvku je studentka septimy A