Hlavní myšlenkou programu je přilákat děti již v útlém věku k řemeslným a rukodělným aktivitám. V průběhu Hodiny řemesel si děti pod dohledem lektorů vyzkoušely základní práce s ručním nářadím, jako je řezání, vrtání a šroubování. Děti si vyrobily dřevěné zvířátko a kovového panáčka ze šroubů a matic.

Jak uvádí lektor programu Michal Poč: „V dnešní době děti už nemají takovou možnost setkat se s nářadím, jako dříve. Náš program jim umožnuje poznávat základní nářadí, k čemu slouží a jak se s ním správně pracuje. A to vše zábavnou formou. Dětem se líbí, když si mohou samy něco vytvořit a mohou se rodičům pochlubit, co se jim povedlo.“

Manuální zručnost se u mladé generace stává vzácnou schopností, kterou je třeba podporovat, a to nejenom s ohledem na volbu budoucího povolání.

„Polytechnická výchova rozvíjí u dětí technické myšlení, pracovní dovednosti, schopnost soustředit se na určitou pracovní činnost a dokončit ji. Pěstuje vztah k práci, a to nejen ke své, ale hlavně i k práci odborníků. Seznamuje je s významem lidské manuální činnosti, bez které se neobejdeme,“ říká ředitelka MŠ Palánek PaedDr. Alena Prouzová.

Více než polovina dětí na závěr uvedla, že se chtějí stát zedníkem nebo instalatérem. Hodina řemesel s dětmi z MŠ Palánek tak naplnila svůj cíl.

Polytechnické vzdělávání dětí z MŠ je součástí projektu Technology Across Generations (TAG), který na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti ve Vyškově nyní probíhá. Projekt zaměřený na podporu technického vzdělávání a propagaci techniky a řemesel financují dánská nadace The Velux Foundations a Jihomoravský kraj.

Hana Křivdová

Manažerka pro vzdělávací a náborové programy