Tato významná událost se uskutečnila v rámci projektu MAP IV rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna, který má za cíl mimo jiné podporovat regionální témata ve výuce a posílit spolupráci mezi školami a dalšími subjekty v regionu. Hlavními organizátory akce byli Mgr. J. Schovancová a Mgr. P. Hrozek, kteří se aktivně podíleli na koordinaci a realizaci společně s vystavujícími školami – Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace, Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, příspěvková organizace, Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace a MAS Slavkovské bojiště.

Účastníci, kterými byli žáci 7. a 8. tříd základních škol ze Slavkova u Brna, Křenovic, Šaratic a Otnic, včetně zástupců z řad pedagogů, měli možnost seznámit se s bohatou nabídkou školních i mimoškolních aktivit jednotlivých institucí. Moderní technologie, představení úspěchů, dovedností a znalostí byly prezentovány prostřednictvím různých interaktivních expozic.

Pro zájemce z řad pedagogů i žáků byla připravena prohlídka prostor školy, která umožnila nahlédnout do každodenního školního života a prostředí, ve kterém se vzdělávání odehrává. MAS Slavkovské bojiště zase představilo produkty regionální značky Brněnsko, čímž podpořilo povědomí o místních zdrojích a možnostech.

Jedním z klíčových prvků akce bylo sdílení informací mezi pedagogy jednotlivých škol a zúčastněných subjektů. Diskuze, výměna nápadů a zkušeností vytvořila prostředí otevřenosti a vzájemné inspirace.

Celkově se akce zúčastnilo 220 žáků základních škol a téměř 30 pedagogů a zástupců dalších subjektů regionu, což svědčí o významu a úspěchu této iniciativy. Propojení školního prostředí s regionálními aktéry a podpora spolupráce představuje důležitý krok směrem k posílení vzdělávacího prostředí a rozvoji lokální komunity. Akce "Žijeme na Slavkovsku" tak nejen poskytla prostor pro prezentaci školských aktivit, ale také podnítila dialog a spolupráci mezi školami a regionálními partnery

Ing. D. Hortová, ISŠ, MAP Slavkov u Brna