Přivítali jsme s radostí návštěvníky, kteří projevili zájem o studium na oborech hotelnictví, veřejnosprávní činnost, podnikání, cukrář, kuchař - číšník, truhlář a automechanik. Pátek nabídl pestrý program, který obohatily výjimečné osobnosti z řad odborníků z praxe. Ti nejen přiblížili realitu svých oborů, ale také předávali své mistrovské umění budoucím kuchařům a cukrářům.

Kromě toho byl pro hosty připraven tradiční program, který zahrnoval komentovanou prohlídku školy, ukázky prací žáků a možnost vyzkoušet si některé dovednosti na vlastní kůži. Učitelé i samotní žáci předávali informace o náplni studia a veškerých možnostech dalšího profesního růstu, které škola svým žákům nabízí.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci v těchto dnech. Bez jejich úsilí by tato akce nebyla tak úspěšná. Rovněž děkujeme všem uchazečům o studium a návštěvníkům, kteří v těchto dnech zavítali do naší školy. Váš zájem a energie nás motivují k poskytování kvalitního vzdělání a přípravy na profesní život.

D. Hortová, ISŠ