Edukační pomůcky a hry pomáhají rozvíjet dětskou fantazii, tvořivost, zručnost, napomáhají k rozlišování barev a tvarů, procvičují přesnost, jemnou motoriku, zlepšují postřeh, logické myšlení a napomáhají soustředění, což jsou atributy rozvíjející čtenářskou gramotnost.

Cílovou skupinou jsou děti od 3 do 8 let a jejich rodiče. Rozšířením lekotéky nabízíme nové trendy ve vzdělávání a zábavě nejen pro registrované uživatele, ale také širokou veřejnost. Obohatili jsme tím také nabídku pro účastníky projektu Bookstart/S knížkou do života. V naší knihovně je již evidováno 150 dětí ve věku do 6 let.

Katalog edukačních hraček najdete na stránce dětského oddělení. Bližší informace u vedoucí dětského oddělení Lenky Němečkové, nemeckova@kkdvyskov.cz, 517 324 557.

Zdeňka Adlerová