Malí i velcí návštěvníci si mohli vyzkoušet svařování „nanečisto“ s virtuální svářečkou a 3D brýle pro virtuální realitu. Zahráli si s elektronickou stavebnicí a mohli sledovat, jak funguje 3D tiskárna. Největšímu obdivu se těšili robůtek Robo a dálkově ovládaný bagřík. Velký zájem také projevili děti i dospělí o virtuální procházku okolím i zařízením domu, včetně zahrady na střeše. Kromě toho zástupci školy představili studijní nabídku a projekt TAG (Technology Across Generations).

Svět techniky a řemesel, které tato škola nabízí, přítomné zaujal, a proto se už dnes těšíme na další společné akce.

Zdeňka Adlerová

Knihovna Karla Dvořáčka, Vyškov

SOŠ a SOU Vyškov je škola, která si klade za cíl udržet stavební, strojírenské a zemědělské tradice v regionu. Škola disponuje interaktivními učebnami pro teoretickou výuku, počítačovými učebnami vybavenými nejnovějšími ICT technologiemi pro výuku kancelářských aplikací, konstruování pomocí CAD programů a pro 3D tisk. Pro výuku má také moderně vybavenou chemickou laboratoř. Kromě budov pro teoretickou výuku má škola elektrodílnu, několik dílen pro ruční obrábění kovů, svařovnu, kovárnu, prostornou obrobnu, laboratoř pro elektrické, strojírenské a stavební měření, kreslírnu, tělocvičnu, víceúčelové hřiště a v neposlední řadě prostory školního statku na Brněnské ulici.