Školní kolo se konalo na začátku října u druhých a třetích ročníků. Žáci měli za úkol vyrobit výrobek: 2. ročník dětskou stoličku a 3. ročník zahradní stoličku. Na vyrobení zadaného výrobku byl stanoven časový limit. Žáci se úkolu zhostili úspěšně. Nejlepší postoupí do regionálního kola, které se bude konat 10. 11. 2021 v Letovicích.

P. Haizler, ISŠ