Projekt probíhá nepřetržitě již od roku 2004. Spoluprací dětí mladšího a staršího školního věku se snaží předcházet rizikovému chování a zlepšovat sociální klima školy. Žáci osmých a prvních tříd na začátku školního roku vytvoří dvojice a společně se pravidelně účastní aktivit ve škole i mimo ni.

Velcí jsou malým spolehlivou oporou, pomáhají jim a učí je, jak se správně zachovat v různých situacích. Např. společně navštívili Dopravní podnik města Brna, uspořádali Drakiádu, v rámci prevence kyberšikany se sešli u počítačů, účastnili se pasování prvňáčků na čtenáře apod.

Akce často přesahují rámec školy, protože reagují na aktuální témata a při jejich přípravě škola spolupracuje s partnery z řad dalších vzdělávacích a kulturních institucí.

Projekt pomáhá financovat Spolek rodičů při Základní škole Purkyňova, město Vyškov a Jihomoravský kraj. Výstava ve druhém podlaží knihovny potrvá do šestadvacátého června.

Slavnostní program ve vyškovské knihovně otevřel výstavu fotografií k projektu Žijme spolu