Česká společnost pro trénování paměti  pořádá v rámci celosvětové akce "Týden uvědomění si mozku" (Brain Awareness Week) semináře zdarma pro všechny, kdo se zajímají o svou paměť, a to bez rozdílu věku.

Cílem Národního týdne trénování paměti je přesvědčit nejen seniorskou populaci, že si dobře pamatuje, když jí někdo poradí, jak na to. Trénování paměti je jedním ze způsobů udržování duševní svěžesti a samostatnosti během postupujícího věku. Udržuje mozek činorodým, a zároveň se stává pilířem budování náhradních, alternativních strategií při řešení problémů čili aktivní kognitivní rezervy.

Trénování paměti je jedním ze způsobů udržování duševní svěžesti a samostatnosti během postupujícího věku. Představuje určitou kognitivní zátěž, která udržuje mozek činorodým, a zároveň buduje náhradní, alternativní strategie při řešení problémů čili aktivní kognitivní rezervy. Při aktivním přístupu jedince ke kognitivnímu cvičení lze předpokládat kompenzaci přirozeného úbytku duševní flexibility.

„Virus SARS-CoV-2 má podle nejnovějších studií negativní dopad také na mozek. Nemoc COVID-19 je z hlediska paměti riziková a nerozlišuje věk pacienta. Může lidské vnímání zasáhnout jednak krátkodobě (v podobě deliria), jednak může vyvolat dlouhodobé změny v paměti, vnímání a schopnosti udržet pozornost. Zvyšuje také riziko demence a výskytu Alzheimerovy nemoci během stárnutí.“  (neuroložka Natalie C. Tronson, University of Michigan)

Mnoho pacientů dlouhou dobu po vyléčení z Covidu nahlásilo takzvanou mozkovou mlhu Je to souhrnný název pro poruchy jako ztráta soustředění, paměti, nejasnost myšlenek a podobně.

Ovšem i lidé, kteří se Covidem nenakazili, trpí protiepidemickými opatřeními. Omezení sociálních kontaktů, nebo naopak uzavření celé rodiny na dlouhé týdny v malém prostoru, strach o sebe, své blízké, ztráta zaměstnání apod. To jsou stresory, které působí na naši psychiku a tudíž také na kognitivní funkce (paměť, pozornost, koncentrace, rychlost zpracování informací, pohotovost, řeč, schopnost vyjadřování a porozumění, prostorová orientace).

V semináři, který pořádá Knihovna Karla Dvořáčka on-line na svém facebookovém profilu, Vám poradíme, jak této situaci čelit jednoduchými cvičeními.

ZDEŇKA ADLEROVÁ

Knihovna Karla Dvořáčka