Díky výkladu pana Radoslava Lánského, bývalého ředitele slavkovských technických služeb, se žáci dozvěděli, co je to kompost, jak vzniká a jak se dále využívá.

Po cestě zpět ještě sbírali do pytlů odpadky, a tak pomohli s úklidem Slavkova. Naše poděkování patří panu Lánskému, který nám věnoval svůj čas a poskytl našim žákům velice zajímavý výklad o historii a fungování místní kompostárny. Poděkování patří i technickým službám za umožnění exkurze.

Kompostárna a systém nakládání s bioodpady ve Slavkově u Brna byl vybudován v roce 2009 z pětadevadesáti procent z dotací za 9,294 milionu korun. Kompostárna na bývalé skládce, dnes rekultivované, zpracovává výhradně odpad ze zeleně jako trávu, listí, větve a ostatní rostlinné zbytky z území města.

ISŠ Slavkov u Brna
Cukrářka z ISŠ Slavkov zazářila na soutěži. Upekla výborné dobroty

Na kompostárně je z odpadů ze zeleně zpracováván aerobním kompostováním (za přístupu vzduchu) přírodním procesem odpad na organické hnojivo. Během šedesáti dnů řízeným procesem (překopáváním a zvlhčováním) proběhne:

1./ fáze mezofilní - rozkladná fáze činností mikroorganizmů, bakterií a plísní při teplotách 20 - 40 °C

2./ fáze termofilní - při teplotách 45 - 70 °C

Kompost tedy prochází hygienizací. Dochází zde k odbourání obtížněji rozložitelných organických látek jako jsou celulóza a ligmin. Zároveň vznikají stabilní organické látky humusového charakteru. Dochází k likvidaci patogenních mikroorganismů a rozkladu plevelných semen.

Výstava v Bučovicích okouzlila diváky. K vidění byly krojové doplňky i panenky
Výstava v Bučovicích okouzlila diváky. K vidění byly krojové doplňky i panenky

Po šedesáti dnech vznikne kvalitní certifikované organické hnojivo - BIO kompost. Co jsme si od přírody vzali, vracíme v maximální možné míře zpět.