K vidění byla práce provazníka, polní kovárna, pletení košíků z vrbových proutků, odlévání poutnických odznaků z cínu, pletení sítěk do vlasů ze lnu a hedvábí, zpracování ovčí kůže na pergamen a výrobky z něho a také středověká kuchyně doplněná mletím zrní na žernovu a stloukáním másla v máselnici.

Výtečnou prezentaci archeologického výzkumu Konůvek a poutavé vyprávění si připravila Mgr. Kateřina Bergerová z Moravského zemského muzea. Nechyběla lukostřelnice a aréna, v níž si děti mohly zašermovat měkčenými meči.

V sobotu byl program věnován především tradičnímu turnaji ve střelbě z luku. Soutěžilo se ve třech kategoriích – od nejmenších dětí, z nichž nejmladšímu bylo 5 let, přes starší děti ve věku od 10 do 15 let, až po mládež a dospělé. Každá kategorie soutěžila v několika disciplínách.

V disciplíně Lovčí se střílelo na makety skutečných zvířat - kance, lišku, zajíce, lasici, bažanta a kachnu, z nichž každý měl podle velikosti jiné bodové ohodnocení. Náročnější byla disciplína Hajný, v níž se dvě zvířata navzájem mírně překrývala a úkolem střelce bylo zasáhnout pouze „škodnou“, nikoli hájenou zvěř. V disciplíně Pytlák pak museli střelci trefit rozhoupaný terč.

Památeční Janáčův šíp

Tři nejlepší střelci z každé kategorie dostali diplom, odměnu a památeční Janáčův šíp. Ceny do turnaje věnovalo Vinařství Smejkal, LaObchůdek a obce Heršpice a Archlebov.

Během soboty probíhaly také dílny historických řemesel – psaní středověkým písmem a pletení košíků. Do workshopů se zapojili především zájemci z řad kostýmovaných účastníků, neboť Oživlé Konůvky jsou pro ně dobrou příležitostí sdílet své znalosti, dovednosti a učit se něčemu novému.

1. a 2. června již potřetí ožilo údolí, ve kterém během 14. a počátkem 15. století ležela vesnice Konůvky.1. a 2. června již potřetí ožilo údolí, ve kterém během 14. a počátkem 15. století ležela vesnice Konůvky.Zdroj: Hana Gajdošíková a Lenka Záleská

Neděle byla věnována dětem. Připravena pro ně byla celodenní hra na obranu Konůvek před nájezdem loupežníků z Janáčova tovaryšstva. Děti se měly učit bojovat mečem, lukem či oštěpem, absolvovaly překážkovou dráhu na dřevěném koníkovi, házely na terč a vyrobily si svůj vlastní štít z kartonu. Pomáhaly také Konůvkám se zásobováním – pomáhaly v kuchyni, přibíjely podkovy, pletly lískové plotky na obranu vesnice.

Vzdělanost a umění rozvíjely při výrobě hliněných figurek podle středověkých předloh a učily se psát a malovat. Měly také vyzvědačský úkol – zjistit tajné heslo k přivolání tajemné postavy z lesa. Díky jejich snaze se loupežníci měli co divit a otáčet, když konečně do vsi dorazili – čekala je neprostupná hradba hemžící se dětmi se štíty a pěnovými meči.

Odnesli si sladkosti i štít

Loupežníci museli odtáhnout s nepořízenou a ještě od malých obránců dostali trochu po hřbetě. Děti si za svou pomoc zasloužily sladkosti, mohly si odnést svůj štít a navíc byly odměněny opravdovým stříbrným penízkem.

Věříme, že i přes počasí, které si s námi hrálo jako kočka s myší, se našim návštěvníkům třetí Oživlé Konůvky líbily a děkujeme všem, kteří k nám vážili náročnou cestu přes les.

1. a 2. června již potřetí ožilo údolí, ve kterém během 14. a počátkem 15. století ležela vesnice Konůvky.1. a 2. června již potřetí ožilo údolí, ve kterém během 14. a počátkem 15. století ležela vesnice Konůvky.Zdroj: Hana Gajdošíková a Lenka Záleská

A že jich nebylo málo a zdaleka ne pouze z blízkého okolí! Děkujeme také obcím, které akci podporují finančně – Heršpice, Hodějice, Nížkovice, Archlebov, Ždánice, Křižanovice, Žarošice a Kobeřice; nebo neopomenutelnou logistickou pomocí: obec Heršpice zapůjčila prezentační tabuli pro workshop středověkého písma, Muzeum Žarošice lavice, stoly a žernov.

Obec Rašovice zajistila odvoz vybavení traktorem, čímž zachránila naše středověké osadníky od nutnosti bivakovat v údolí, dokud bláto na cestách nevyschne. Májové deštíky a nedělní bouřka totiž proměnily konůvecké údolí ve velkou bahenní lázeň a okolní cesty v blátivé řeky.

Takto byla duha zachycena z Letonic ve čtvrtek ve 20:30.
Duha po dešti nad Vyškovskem. Bouřku vystřídala kouzelná podívaná

Jednu radost nám však nedělní přívalový déšť udělal: napomohl rekonstrukci původního stavu vesnice tím, že obnovil (alespoň dočasně) Konůvecký potok, který středem vesnice ve středověku protékal a jehož koryto je stále ještě v terénu vesnice patrné. Doufejme, že se napřesrok nesetkáme s obnovením vodního příkopu okolo tvrze…