Dopoledne jsme pro návštěvu z Habrovan připravili prohlídku knihovny, povídání o knihách, audioknihách, hudebních CD, čtení úryvků z knih.

Největším "tahákem" však byla "virtuální realita", kterou nám všem zprostředkovala Karíma Al-Mukhtarová z iniciativy HateFree Culture. Naši hosté se mohli ponořit do hlubin oceánu, vystoupat na vrcholky hor či stanovat v ledové pustině… Bez ohledu na to, že byli upoutáni na vozíček.

HateFree Culture je vládní kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti, kterou realizuje Agentura pro sociální začleňování na Ministerstvu pro místní rozvoj. V minulosti se zaměřovala na vyvracení hoaxů, aktuálně se věnuje zejména publicistické činnosti. Zveřejňuje články a rozhovory, v nichž dává prostor marginalizovaným skupinám a odborníkům, produkuje tematické kampaně nebo videa o inspirativních projektech a lidech. Nedávno spustila podcast Exteriéry, který přináší autorské dokumenty z míst, kam se běžný posluchač nedostane. Součástí aktivit jsou také akce v regionech, mezi něž patří také workshopy virtuální reality pro seniory.

HateFree Culture je v současné době jednou z aktivit v rámci projektu Místo pro všechny, který mimo mediální kampaně zahrnuje také workshopy na školách zaměřené na řešení konfliktů, komunikaci a multimediální vzdělávání a pomoc při komunikování složitých situací ve vzájemném soužití v regionech. Projekt financovaný z Norských fondů potrvá do konce roku 2023.

Po obědě se uskutečnila slavnostní vernisáž výtvarných prací klientů Habrovanského zámku, kterou nám hudbou a zpěvem zpestřili Jiří Kolda a Alena Fricová. Některé z obrázků si můžete zakoupit. V případě zájmu pište na e-mail hana.mazlova@seznam.cz.

Výstavu si můžete ve druhém podlaží knihovny prohlédnout do 30. října 2022.

Zdeňka Adlerová, Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov