V poslední lekci jsme věnovali velkou péči pravé mozkové hemisféře. Lektorka poté požádala přítomné, aby se nechali inspirovat dílem Anny Zemánkové, jedné z nejvýznamnějších světových tvůrkyň art brut. Dospělí vesměs tvrdí, že kreslit neumí a pastelky nebo barvy berou do rukou jen neradi. Avšak to, co účastníci vytvořili, je v dobrém slova smyslu šokující. Nádhera! Prohlédněte si kresby, nechte na sebe působit jejich kouzlo a načerpejte z nich dnes tolik potřebnou energii.

Další lekce Hrátek s pamětí, tentokrát věnovaná „kouzelným“ mnemotechnikám, se koná ve středu 20. 4. 2022 od 9.15 hodin.

Zdeňka Adlerová