Před čtyřmi roky dostala Leona Hanulíková nabídku, aby pomáhala s trénováním dětí ve věku od 4 do 6 let, v Atletickém oddílu Orel Vyškov. Ani na chvíli nezaváhala. Když dovršila 16 let, úspěšně absolvovala školení Trenér atletických přípravek (TAP) a zdá se, že věnovat se dětem, předávat jim sportovní zkušenosti, učit je fair – play ve sportu a v životě se stalo jejím životním krédem.

Sama se snažila být vzorem a reprezentovala Orel Vyškov na Mistrovství ČR,  MMaS v chůzi. Je absolventkou Gymnázia ve Vyškově, odmaturovala s vynikajícím prospěchem a tento rok nastoupila na Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor učitelství pro první stupeň. 

Na start závodu se postavila spousta orlíkovské drobotiny.
Svatováclavský běh v Blažovicích. Bodovaly orelské naděje z řad předškoláků

Cenu Jana Hona získali tentokrát všichni nominovaní. V jednom případě tým mladých vědců z vyškovského gymnázia, dále dlouholetá vedoucí vodních skautů Kristina Osolsobě a také naše trenérka malých Orlíků – Lea. Ceny pro mladé lidi ve věku 15-25 let za jejich mimořádné úspěchy v určité oblasti finančně podporuje město Vyškov.

Všem oceněným blahopřejeme a Leonce zvlášť. Přejeme jí ať se jí daří ve vysokoškolském studiu a pak se k nám vrátí.

Anna Málková

Děkujeme zástupcům Orla Vyškov za příspěvek, fotky i informace o dění v atletickém oddíle.