Vernisáž výstavy odstartovala v Knihovně Karla Dvořáčka celý projekt nazvaný Literární obrazy Země tisíců jezer. Jeho součástí je také dnešní beseda se spisovatelkou a překladatelkou z finštiny Markétou Hejkalovou, která začíná v půl páté odpoledne. Navazovat bude workshop tvorby zinů - výtvarný storytelling (28. 4. 2022), cestopisná přednáška o Finsku (10. 5. 2022), přednáška o finském architektovi Alvaru Aalto (19. 5. 2022) a možná, že přijdou i Mumínci… Bližší informace na www.kkdvyskov.cz a v Událostech www.facebook.com/KnihovnaVyskov.

Slova z anotace k výstavě od její autorky Barbory Kachlíkové: „Název výstavy FIN ENTRY - doslovně přeloženo jako vstup do Finska, je převzatý z názvu aplikace (služby) usnadňující cestování během pandemie koronaviru. V popisu služby stojí: “Služba vyhodnocuje zdravotní riziko cestujících šířením koronaviru a poskytuje cestujícím informace a pokyny k testování na koronavirus a sebeizolaci.”

FIN ENTRY popisek obsahuje tři slova, ve kterých jsem do určité míry nalezla vyjádření finské mentality a přístupu k životu - VYHODNOTIT, INFORMACE, SEBEIZOLACE.

Jako imigrant ve Finsku se přirozeně zabývám otázkami hledání identity, domova a potřeby splynutí s okolním prostředím. Finské prostředí, jeho mentalita a kultura, se hluboce vrývá do mého osobního vnímání světa a mezilidských vztahů. Moje umělecká práce je ovlivněna spiritem finské literatury a studiem finského jazyka, které mi obohatily život o nová témata a podněty. Jsem fascinována finským, ve své intimitě niterně hlubokým, prožíváním citů a vztahů.

Tématem obrazů “FIN ENTRY” jsou lidé bojující se svým osudem, usilující o úspěch a nalezení svého místa ve světě. Je to příběh zraněného lidství, vzdoru a niterné potřeby identifikace se sebou samým. Jsou to cizinci ve světě, toužící najít zázemí a místo, ve kterém zakusí hodnotu slova “domov”. Jsou to bytosti prahnoucí po důvěře, vroucnosti, přátelství, požitku, uznání, něze a lásce.“


Zdeňka Adlerová