Cílem pochodu bylo připomenout široké veřejnosti, že chůze je nejlepší terapií pro naše tělo i mozek. V pátek 17. března se sešlo 21 účastníků před Obecní knihovnou v Nesovicích a společně jsme se vydali k rybníku v Letošově.

Plavecká štafeta seniorů přes La Manche: senioři z teplického SenSen klubu Zvonkohra.
Senioři plavali štafetu přes La Manche. Zdolali sedm a půl tisíce kilometrů

Cestou jsme měli dvě zastávky spojené s trénováním paměti. Počasí nám přálo, panovala pohodová nálada a vycházku dlouhou 4 km jsme ukončili v cukrárně U kapličky. Děkujeme paní Zdeňce Adlerové, lektorce České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging a všem zúčastněným za podporu této akce.