Členové spolku Klub přátel Knihovny Karla Dvořáčka proto zvolili za letošní cíl Literárních toulek právě tuto obec na samých hranicích Polska. Navštívili jsme Muzeum historie izolace, internace a integrace v nejsevernější i nejzápadnější obci Českého Slezska Bílá voda. Autorka ve svém díle tu a tam fabuluje, na což má jako spisovatelka právo. Pokud ale chcete poznat skutečnost, naplánujte si prázdninový výlet do Rychlebských hor. Tamější průvodkyně má obdivuhodné znalosti a dokáže je poutavě předávat.

Odtud je to jen kousek na zámek z 2. poloviny 13. století Jánský vrch, který tvoří spolu s krajinářským parkem výraznou dominantu městské památkové zóny městě Javorník. V roce 1959 byl zámek zapůjčen státu. K jeho plnému zestátnění došlo po vzájemném majetkovém vyrovnání polské a české katolické církve v roce 1984. Od 1. ledna 2002 je objekt zapsán do seznamu národních kulturních památek.

Knihovna ve Vyškově zvyšuje mediální gramotnost. Pomáhá i uprchlíkům z Ukrajiny
Knihovna ve Vyškově zvyšuje mediální gramotnost. Pomáhá i uprchlíkům z Ukrajiny

Na závěr našich toulek jsme se po turistické značce vydali ze zámku Račím údolím k secesní Tančírně. Dříve nejkrásnější stavba v okolí Javorníků po 2. světové válce zcela zchátrala. Až v roce 2006, po mnohých peripetiích, se její ruina stává majetkem obce Bernartice. Tančírna opět získává svůj lesk a stává se cílem tisíců turistů.