Naši žáci představili obory hotelnictví, kuchař-číšník, cukrář, mechanik opravář motorových vozidel a truhlář. Účastníci mohli ochutnat míchané nápoje, lízátka ze sněhové hmoty, cukrovou vatu nebo určovat cukrářské nářadí. U automechaniků si zájemci mohli vyzkoušet závodní simulátor a velký obdiv vzbuzoval především sportovní automobil Kaipan, který postavili žáci společně s učitelem odborného výcviku. Ti nejmenší si užili i projížďku tímto sportovním vozidlem.

Také u truhlářů bylo živo a žáci zde mohli zhlédnout ukázky soustružení. Mile nás překvapil zájem žáků i veřejnosti, kteří měli spoustu otázek, přímo si popovídali s žáky příslušných oborů a získali od našich pedagogů i podrobné informace o studiu na naší škole.

Celá akce byla velmi zdařilá, splnila svůj účel propagace na podporu řemesel i technických oborů a organizátorům patří za to naše poděkování.

Vojtěch Bábek

ISŠ Slavkov u Brna