Soutěž je zařazena do přehlídky České ručičky zaměřené na popularizaci učňovského školství a je začleněna do programu Excelence. Jejím mediálním partnerem je odborný časopis Dřevařský magazín. Jedná se o soutěž jednotlivců, do jejíhož brněnského finále postoupilo 13 vítězů předchozích krajských kol proběhnuvších v rámci jednotlivých krajů ČR, k nimž se přidalo i 6 žáků z pozvaných partnerských škol ze Slovenska, Polska a Maďarska.

Ve finále ISŠ Slavkov u Brna neměla tentokrát svého zástupce, protože v těžké konkurenci Jihomoravského kraje se naši žáci museli letos sklonit před vítězným žákem z Masarykovy střední školy Letovice.

V jezdeckém areálu Šafářský dvůr Vyškov se konaly drezurní závody.
Drezurní závody ve Vyškově: přehlídka umění jezdců a krásných koní

Finalisté měli za úkol vyrobit před návštěvníky veletrhu v daném časovém limitu ptačí krmítko, které hodnotila nezávislá komise složená z odborníků z praxe. Podle hodnoticí komise se svého úkolu nejlépe zhostil a stal se mistrem ČR v oboru truhlář Michal Stibůrek z SOU stavebního Benešov, na druhé pozici se umístil Jaromír Branda
ze SŠ řemeslné Jaroměř a třetí příčku vybojoval Martin Dědek ze SŠNO Bystřice
pod Hostýnem.

Výše jmenovaný letošní mistr ČR Michal Stibůrek byl navíc porotou ještě nominován k zisku zlaté plakety v projektu „České ručičky“. Nejlepším zahraničním soutěžícím byl Konrad Wojewodzic z polské Kalwarie Zebrzydowska. Všichni soutěžící obdrželi upomínkové předměty a drobné dárky a ti nejlepší si odnesli hodnotné ceny a vítěz
i finanční odměnu, za což děkujeme všem sponzorům a partnerům této akce.

Vojtěch Bábek