O bohatý program se opět postarala organizátorka Jazykového centra Bučovice a Slavkov u Brna Karolína Kolaříková, ve spolupráci se vzdělávacím spolkem YOU CAN DO IT !, z.s., která má již s organizováním jazykových kempů zkušenosti. Tentokrát se k ní připojily lektorka Hana Navrátilová a Michaela Novozámská.

Na kemp vždy přijdou děti místní a z přilehlých vesnic, ale také ze Slavkova, Brna, Prahy a Vídně! Již tradičně jsme pojali program jako cestování po světě a každý den jsme se věnovali cizí zemi a s ní spojených zvyků a kultuře dané země. Je pro nás důležité, aby se děti domluvily anglicky.

„Soustředily jsme se hodně na jazykové dovednosti a týmové hry, do kterých se zapojovaly jak starší, tak i mladší děti,” uvedla lektorka Michaela. „Cílem bylo je rozmluvit a odbourat počáteční strach. V dopoledních hodinách byly děti rozdělené do skupin dle věku a také jazykové pokročilosti, kde jsme probírali témata spojená s cizími zeměmi. Zaměřili jsme se na historii a zeměpis. Děti tak mohly uplatnit svoje znalosti ze školy, ale v anglickém jazyce. Mladší se při výuce inspirovaly staršími a všichni si nakonec pomáhali. Mělo to skvělou atmosféru a po pár dnech se děti tak rozmluvily, že jsme z toho byly nadšené. Samozřejmě vše vyžadovalo neustálou práci lektorů a nepovolovaly jsme ani u sportovních aktivit, kdy děti dostávaly instrukce v angličtině. Skvěle jsme se tak bavily jak ve třídě, tak na baseballovém hřišti nebo při opékání špekáčků v doprovodu anglických písní na kytaru v podání samotné majitelky Gabriely Braunerové.“

Co dodat na závěr? Pokud jsou děti správně motivované a v přátelském prostředí, zapomenou na obavy a nejistotu a začnou mluvit. Najednou začnou vysvětlovat i věci, které jsou jazykově náročnější, ale nevzdávají to. SO JUST SPEAK, PRACTISE AND IN ENGLISH PLEASE! (jak by dodaly samotné děti, které se pak kontrolovaly navzájem, zda všichni mluví anglicky)

Za tým Jazykového centra Bučovice Gabriela Braunerová