Zavedl děti do doby středověku a inspirací byl pro vedoucí film Poslední rytíř. Táborníci si vyráběli vlastní meče, rozdělili se do skupin a jména si zvolili podle existujících rodů tehdejší doby. Měli také příslušný erb a užívali si nástup v kostýmech. Každý vedoucí měl totiž v táborové hře svou roli. Na závěr dne čekalo účastníky navíc setkání u kulatého stolu. Kromě historie a her s ní souvisejících byl čas i na koupání, výlety a opékání špekáčků.

LENKA REŠKOVÁ

DDM Bučovice