Postupně je rozdáváme místním, převážně starším obyvatelům. Rád bych těmto ochotným ženám poděkoval. Jedná se o paní Martinu Bačovskou, Helenu Juchelkovou, Renatu Procházkovou a Hanu Knosovou.

Samozřejmě musím poděkovat i všem těm, kteří poskytli materiál na výrobu roušek.

Zdeněk Gryc