Co je to canisterapie? Slovo pochází z latinského canis = pes a význam slova terapie je všeobecně znám. Nabízí se tedy vysvětlení, že canisterapie je léčba psem, ale není to úplně přesný výklad. Pes sám o sobě neléčí. Setkání se speciálně vycvičeným psem má ale na člověka vliv fyziorehabilitační a psychosociální, můžeme tedy mluvit o sociální rehabilitaci, čehož se dá v prostředí knihoven velmi dobře využít.

Canisterapeutičtí psi zvedli náladu personálu Nemocnice Kyjov.
Léčba psí láskou. Podívejte se, jakou radost měli zdravotníci kyjovské nemocnice

Mohlo by se tedy knihovníkovi – nadšenému pejskaři zdát, že není nic jednoduššího, než vzít domácího psího mazlíčka do knihovny a „dělat“ canisterapii. Není to ale tak jednoduché, ne každý pes má vhodnou povahu, je správně vycvičen a má pozitivní vztah k neznámým lidem. Zkrátka hodný pes neznamená automaticky vhodný pes. Ten, kterého chceme do práce s lidmi zapojit, musí úspěšně složit náročné canisterapeutické zkoušky. Jejich účelem je otestovat jeho chování, odolnost a reakce v pro něj psychicky náročných situacích jak vůči lidem tak skupině pro něj neznámých pejsků. Jakýkoliv projev agresivity není akceptován, stoprocentní poslušnost je samozřejmostí. Pes působí na člověka jako vhodný zklidňující a motivační prvek a podle mých zkušeností je skvělým prostředníkem k navázání komunikace zejména s ostýchavějšími a uzavřenějšími návštěvníky.

Odměnou pro trenérku, psy a jejich pány za celoroční práci loveckých psů  byla relaxační "damíková" soutěž, která se uskutečnila v mrazivém počasí.
Aport. Chlupáči dováděli na sněhu. Lovečtí psi s doprovodem si užili setkání

Toho jsme v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově využili a Beky pozvali o letošních jarních prázdninách do knihovny na akci Čteme pejskům. Pes v pracovní vestě vzbudil zvědavost a nalákal malé čtenáře. Po krátké rozmluvě na „psí“ téma se knihovnici snáze komunikovalo a předávalo dětem to, co chtěla sdělit. Pes je v tomto dobrý parťák a pomocník.

Děti viděly ukázku výckiku Beky, četly jí, z malé brašničky, kterou měla Beky na krku, vytahovaly otázky o pejscích, například zda může pes nosit ponožky nebo má zubní kartáček. Touto hravou formou se nejen zdokonalovaly ve čtení nahlas, ale také se dověděly mnoho nového z psího světa.

O prvním únorovém víkendu se v Brně konala již tradiční mezinárodní výstava psů DUOCACIB Brno.
Letí džínovina s kožískem. Psí krásky i elegáni se ukázali na Výstavišti v Brně

V závěru chci zmínit, že pejsek nesmí být v žádném případě přetěžován, je nutné respektovat, že je to živý tvor a nic, co se na akci děje, nesmí být na jeho úkor. Mé několikaleté zkušenosti ukazují, že canisterapie nemá své místo jen v nemocnicích, ústavech a stacionářích, ale může být velmi vhodným doplňkem aktivit pořádaných knihovnami pro veřejnost.

Eva Kalivodová

KKD Vyškov

Psi různých plemen zaplní Výstaviště Brno.
Čtyřnozí krasavci z celého světa v Brně. Výstaviště bude patřit psí přehlídce