„V místě zvaném Kozí Hory vzniká stromořadí již od roku 2020, kdy místní zahrádkáři položili základ komunitnímu sadu. Od té doby se zde postupně vysadilo přes 220 stromků – od starých odrůd hrušek, jabloní, kdoulí přes oblíbené mandloně nebo jeřáby,“ informují zastupitelé obce.

Výsadbu zajistili organizačně a metodicky členové Základní organizace Českého zahrádkářského svazu s pomocí slavkovských skautů a dalších občanů. Financování nynější výsadby podpořila příspěvkem Nadace ČEZ z grantového řízení Stromy. Radost z vydařeného díla byla umocněna krásným jarním počasím. Město připravuje vítání občánků narozených v první polovině tohoto roku opět na podzim. Pro symbolické stromořadí bude tentokrát hledat novou lokalitu.