Studenti třetího ročníku založili v rámci vzdělávacího programu organizace JA Czech studentskou společnost pod názvem Špatule. Předmětem podnikání je výroba a prodej vaflí, toustů a ovocných misek. Co je nutné zajistit před samotným provozováním prodeje, poradila studentům vedoucí odboru Obecního živnostenského úřadu ve Vyškově Jana Otáhalová. Cílem jejího zapojení do výuky bylo zvýšit odbornou úroveň výuky a zájem a motivaci ke studiu ekonomického oboru. Společná výuka přispěla k doplnění učiva o praktické odborné poznatky a aktuální informace z oblasti prodeje.

Na velkou barevnou magnetickou tabuli mohou nejen děti, ale i dospělí zanechávat různé vzkazy.
Zeď vzkazů na Základní škole Vyškov, Nádražní 5

S novými trendy prezentace firem na veřejnosti seznámil studenty čtvrtého ročníku vedoucí prodeje firmy Sanasport v Brně Jan Breburda. Zapojil se do přípravy dvaadvacátého veletrhu fiktivních firem, na kterém studenti prezentovali své firmy nejen v českém jazyce, ale i v cizích jazycích před odbornou porotou, kterou tvořili vedení školy, odborníci Jana Otáhalová, absolventka obchodní akademie Miroslava Hrdinová, vrchní ministerský rady z Ministerstva financí a Jan Breburda, který měl možnost ověřit si, zda studenti využili jeho cenné rady.

Další příležitost získat nové zkušenosti měli studenti čtvrtého ročníku na cvičném výběrovém řízení na pracovní pozice ve třech firmách. S přípravou i samotnou realizací pomohli odborníci z personální praxe Jan Breburda, Maria Rolková, HR manažerka a Klára Horáčková, manažerka logistiky ve firmě SMC Industrial Automation CZ s. r. o. a absolventka obchodní akademie Kateřina Doleželová, HR specialistka ve firmě Lear Corporation. Na pracovní pohovor byli studenti připravováni během celého studia v předmětech ekonomika, český jazyk a cizí jazyky. Profesní portfolio si zpracovávali během odborné praxe. Personální písemnosti vypracovali v písemné a elektronické korespondenci, kde obdrželi inzerát nabízející práci v jejich oboru. Na tento inzerát odpověděli motivačním dopisem s přiloženým životopisem.

Odborníci pomáhali studentům zdokonalit se v gastronomii.
Den s odborníky

Přípravu a průběh veletrhu a pohovorů prodiskutovali studenti s odbornou porotou a členy výběrových komisí, které tvořili nejen odborníci z praxe, ale i vedení školy, odborní učitelé a psycholožka školy. Dozvěděli se nejen nedostatky, ale i názor na dobře zvládnuté prvky a případná doporučení.

Spolupráce se zástupci zaměstnavatelů může vytvořit motivaci k navázání hlubšího kontaktu s firmou a pomoci tak firmě získat vhodného a perspektivního zaměstnance.

Zámek v Bučovicích. Ilustrační foto.
Majitelé památek na Bučovicku můžou žádat o dotace. Peníze jim rozdělí obec

Takto organizovaná netradiční výuka v rámci projektu Šablony pro střední školy je zajímavá a atraktivní, přináší nové poznatky a zkušenosti, které studenti využijí ve svém pracovním i osobním životě.

Alena Podolanová