Ještě nikdy nezahnízdili, protože zde není rybničnatá a bažinatá oblast. Avšak největším nepřítelem čápů, hlavně v průmyslových krajích Evropy, jsou dráty elektrického a telefonního vedení. Nárazem na ně se jich mnoho zabije nebo poraní.

Jiří Bartl